Dovoz PB lahv v II. pololet 2012 (2.7.2012, Anna evkov)

vdy prvn ter v msci


Vdy v ter
3. 7. 2012
14. 8. 2012 /druh ter v msci/
4. 9. 2012
2. 10. 2012
6. 11. 2012
4. 12. 2012
Pedejte do 8.00 hodin do kulturnho domu p. Frantice evkov.
Orientan ceny:
2 kg 80,-- K
10 kg 320,-- K