Vyměna občanských průkazů (10.11.2005, Tomáš Pernica)

Upozorňujeme, že dne 31. prosince 2005 končí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných udajů vydaných do 31. prosince 1994.


V těchto občanských průkazech je vyznačena doba platnosti "bez omezení" nebo "platnost prodloužena bez omezení".

Žádost o vydání nového občanského průkazu se strojově čitelnými udaji je občan povinen přiedložit nejpozději do 30. listopadu 2005.

Pro obec Šošůvka je možné občanské průkazy vyměnit na matričním úřadě ve Sloupě.

Informační leták