Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby v roce 2014 (20.1.2014, Anna Ševčíková)

Organizace a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby, pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení v Jihomoravském kraji od 1. 1.2014 do 31. 12. 2014.


Okres Blansko - Blansko

Předpokládaný poskytovatel LPS v roce 2014

Nemocnice Blansko p. o., Blansko, Sadová 33
516 838 490

pro dospělé
pracovní den 17:00 – 22:00 h
nepracovní den 08:00 – 20:00 h


Okres Blansko - Boskovice

Předpokládaný poskytovatel LPS v roce 2014

Nemocnice Boskovice s.r.o., Boskovice, Otakara Kubína 179
516 491 233, 516 491 346

pro dospělé, pro děti
pracovní den 17:00 – 22:00 h
nepracovní den 08:00 – 20:00 h

stomatologická
nepracovní den 08:00 –13:00 h
prohlídky těl zemřelých

pracovní den 18:00 – 6:00 h
nepracovní den nepřetržitě


Prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení jsou v souladu se zněním § 84 odst. 2 písm. a) zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, povinni zajišťovat poskytovatelé v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru praktické lékařství pro děti a dorost u svých registrovaných pacientů v rámci provozní doby a v rozsahu provádění návštěvních služeb. Mimo tuto dobu a u zemřelých, u nichž nelze zjistit registrujícího praktického lékaře, zajišťuje prohlídky těl zemřelých poskytovatel lékařské pohotovostní služby v nepřetržitém režimu.