Informace ze Základní školy Sloup (11.10.2017, Anna Ševčíková)

Informace ze Základní školy Sloup


Úspěšné přijímačky jsou za námi
Měřítkem úspěšnosti každé základní školy jsou nepochybně přijímací zkoušky na střední školy. V loňském školním roce absolvovali naši deváťáci první ročník státních přijímacích zkoušek a byli stoprocentně úspěšní. Na vybranou střední školu se dostali všichni – 10 žáků na čtyřletá gymnázia, 26 žáků na střední odborné školy a 9 žáků na střední odborná učiliště. U přijímaček jsme dosáhli lepší umístění, než je celostátní průměr. Celostátní percentil z českého jazyka je 52%, náš percentil je 58%. Z matematiky máme percentil 53%, celostátní průměr je 51%.

Rozběhly se kroužky
Žáci mají k dispozici každoročně více než tři desítky kroužků a různých mimoškolních aktivit. Všechny jsou zdarma. Zájemci o užitečné strávení volného času si mohou vybrat takové speciality, jako například hru na bicí soupravu, rybářský, včelařský kroužek, parkour, horolezecký kroužek. Samozřejmostí je doučování i množství sportovních kroužků.

Další zprávy
• Na základě našich podnětů zapracovala firma dm Software do systému internetové žákovské knížky několik novinek, které jsou uživatelsky příjemné především pro rodiče. Jde především o tzv. rychlý přehled známek a jednoduchou možnost podpisu. Brzy připravíme instruktážní video.
• 26. – 27. října jsou podzimní prázdniny. Od pondělí 30. října bude v provozu bazén.
• Po ukončení letošní plavecké sezóny čeká školní bazén další investice. Bude nutné provést celkovou opravu podlahy v bazénové hale, protože původní dlažbou zatéká do strojovny.
• Víte, že se za poledních deset let zvýšil počet uvařených obědů ve školní kuchyni ročně o téměř 24 tisíc? Na www.zssloup.net najdete tabulku a grafy.
• Ve zkušební době ukončila pracovní poměr asistentka Zuzana Tetorová. Místo ní nastoupila Michaela Ošlejšková.
• Třídní schůzky budou 14. listopadu 2017, 11. ledna 2018, 19. dubna 2018 a 31. května 2018. Mimo tyto termíny si můžete domluvit individuální konzultaci s vyučujícím nebo s ředitelem.
• O celkem více než 7 milionů Kč jsme požádali v projektové výzvě určené školám na rekonstrukci odborných učeben. Výsledky výběrového řízení bychom se měli dovědět do konce tohoto roku.

Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy