Informativní schůzka místní organizace STP s přednáškou (8.11.2018, Anna Ševčíková)

15. 11. 2018 ve 14 hodin v hotelu Stará škola ve Sloupě - na bowlingu


Program:
1. Přednáška mluvčí Policie ČR
2. Informace a nabídka rekondičních pobytů na rok 2019
3. Naši jubilanti v roce 2019
4. Plán členské schůze v roce 2019

Výbor MO STP Sloup - Šošůvka zve členy i nečleny.