Upozornění na zákaz vstupu (26.8.2020, Anna Ševčíková)

na staveniště dětského hřiště ve sportovním areálu Krmelec


z důvodu nebezpečí zranění.