Informace - možnost odložení platby daně, popřípadě její rozložení na splátky (9.10.2020, Anna Ševčíková)

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj


https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2020/financni-problemy-odklad-platby-dane-10938