Dotace na kanalizaci a ČOV (28.11.2008, František Ostrovský)

Ministr životního prostředí Martin Bursík již podepsal akceptovanou žádost na ČOV a kanalizaci Sloup, Šošůvka.


Společný projekt obcí Šošůvka a Sloup činí 144,4 miliónů Kč.
30 miliónů Kč budou muset obce zaplatit /10 mil. Kč půjčka ze SFŽP s úrokem 1%, 10 mil. Kč v jednání s krajským úřadem a zbytek úvěr od banky/.
Projekt na přípojky k jednotlivým RD a stavební povolení zaplatí obec. Hlavní rozvody plus odbočky k jednotlivým RD budou provedeny až na hranice pozemků.
Nyní bude následovat výběrové řízení na dodavatele stavby, banky na úvěr a příprava a podpis smlouvy se Státním fondem životního prostředí.