Dovoz PB lahví v r. 2010 (1.12.2009, Anna Ševčíková)

vždy v úterý


Vždy v úterý
5. 1. 2010
2. 2. 2010
2. 3. 2010
6. 4. 2010
4. 5. 2010
1. 6. 2010
9. 7. 2010 pátek
3. 8. 2010
7. 9. 2010
5. 10.2010
2. 11. 2010
7. 12. 2010

Předejte do 8.00 hodin do kulturního domu p. Františce Ševčíkové.

Orientační ceny:
2 kg 75,-- Kč
10 kg 300,-- Kč