Dovoz PB lahv v r. 2010 (1.12.2009, Anna evkov)

vdy v ter


Vdy v ter
5. 1. 2010
2. 2. 2010
2. 3. 2010
6. 4. 2010
4. 5. 2010
1. 6. 2010
9. 7. 2010 ptek
3. 8. 2010
7. 9. 2010
5. 10.2010
2. 11. 2010
7. 12. 2010

Pedejte do 8.00 hodin do kulturnho domu p. Frantice evkov.

Orientan ceny:
2 kg 75,-- K
10 kg 300,-- K