Znak obce a Nazev obce

Dnes je čtvrtek
26. listopadu 2020, 47. týden
svátek má Artur, zítra Xenie

 
Které roční období se vám líbí nejvíce?

 14750
Jaro

 10640
Léto

 10511
Podzim

 9886
Zima

Nemáte zapnuté ukládání cookies! Hlasování do ankety není možné


Informace - Články

Tisk 

Péče o vodoměr v zimě


Informace Vodárenské akciové společnosti, a. s., Boskovice

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 717x,
23.10.2012Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech, kanalizacích pro veřejnou potřebu odpovídají za stav a ochranu vodoměru odběratelé, resp. vlastníci připojené nemovitosti.
Z tohoto důvodu je Vaší povinností:
• chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením
• zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců provozovatele – VAS,a.s. k pravidelným odečtům a výměnám po uplynutí cejchovní doby
• dbát o to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení.
Vodoměr z Vaší strany nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Přesto má své velké nepřátele, kterými bývá zima a mráz. Takto poničený vodoměr Vám může způsobit velké starosti, zejména únik vody z poškozené přípojky do prostoru, finanční škody na Vašem majetku, finanční náhrada za poškozený vodoměr.
Naše doporučení pro prevenci před zbytečnými škodami:
Ochrana vodoměru proti mrazu
Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:
• šachtu pečlivě zavřete
• poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
• vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce – alespoň 1,3 m pod terénem, není izolace nutná)
Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:
• ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe omotáním nenasákavými stavebními izolacemi, atd..
• prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí - například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru.
Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.
Pro majitele rekreačních objektů (chaty, zejm. bez vodoměrných šachet, atd.), kde je předpoklad nedodržení podmínek pro vhodné umístění vodoměru před účinky mrazu, je možné objednat na příslušném provoze vodovodů uzavření odbočení z hlavního řadu, demontáž vodoměru a zaplombování. Na jaře pak jeho zpětnou montáž.


Ochrana před poškozením vodoměru teplem
Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty extrémně vysoké mohou způsobit poškození vodoměru. Vodoměry, které používáme pro měření množství dodané pitné vody, jsou citlivé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do teploty cca 40° C. Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má teplotu maximálně 10° C a nebude mít rozhodně nikdy teplotu vyšší než uvedených 40° C. Teplá nebo horká voda se do vodoměru může dostat například při nefunkčnosti zpětného ventilu, či klapky. V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost udržovat v provozuschopném stavu zpětné ventily ve Vaší vodovodní instalaci.
K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.
Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.
Souhrnem
Odběratel je dle zákona povinen informovat naši společnost při jakémkoliv problému s vodoměrem či vodoměrnou soustavou. Nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodoměru zasahovat sám, bez přítomnosti zaměstnanců provozní společnosti VAS, a.s.
Při jakémkoliv výše popsaném problému prosím informujte naší společnost, a to nejlépe přímo na příslušném provoze, popř. na dispečinku na těchto číslech:
V pracovní době (6:45 – 14:30)
Provoz vodovodů Boskovice +420 516 427 239
Provoz vodovodů Blansko - +420 516 413 170

V mimopracovní době (14:30-6:30)
Dispečink - +420 516 427 249.
Podrobnosti vč. dalších kontaktů naleznete na našich webových stránkách http://www.vodarenska.cz/divize-boskoviceDiskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvek


 Work time: 0.318 s | © 2018 Obec Šošůvka | Webmaster