Znak obce a Nazev obce

Dnes je pátek
28. února 2020, 8. týden
svátek má Lumír, zítra Horymír

 
Které roční období se vám líbí nejvíce?

 11630
Jaro

 7594
Léto

 7313
Podzim

 6964
Zima

Nemáte zapnuté ukládání cookies! Hlasování do ankety není možné


Informace - Články

Tisk 

INFORMACE K ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM V DAŇOVÉ SPRÁVĚ OD 1. 1. 2013


FÚ v Blansku

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 973x,
5.12.2012Datum: 3.12.2012

VĚC:
INFORMACE K ORGANIZAČNÍM ZMĚNÁM V DAŇOVÉ SPRÁVĚ OD 1.1.2013


Vážená paní, vážený pane

dovolte mi, abych Vás informovala o změnách, které v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky (dále jen „zákon o Finanční správě“) čekají daňovou správu od 1. ledna 2013.

Stávající struktura české daňové správy vyplývající ze zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterou v současné době tvoří Generální finanční ředitelství, 8 finančních ředitelství, 199 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad, bude od nového roku na základě zákona o Finanční správě významně reorganizována a transformována.

Jako orgány Finanční správy České republiky se od 1. ledna 2013 v souladu se zákonem o Finanční správě zřizují Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady, které jsou správními úřady a organizačními složkami státu, a jako takové plně převezmou kompetence současné soustavy územních finančních orgánů.

Nově vzniklé Odvolací finanční ředitelství se sídlem v Brně bude jako čistě odvolací orgán vykonávat svou působnost pro celé území České republiky.

Územní působnost a sídlo nově vzniklých 14 finančních úřadů stanoví zákon o Finanční správě. Ze zákona vyplývá, že půjde o Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Finanční úřad pro Středočeský kraj, Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Finanční úřad pro Ústecký kraj, Finanční úřad pro Liberecký kraj, Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Finanční úřad pro Pardubický kraj, Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Finanční úřad pro Zlínský kraj a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze.

Nedílnou součástí každého finančního úřadu budou jeho územní pracoviště, jejichž sídlo je stanoveno vyhláškou č. 48/2012 Sb. Z pohledu zákona o Finanční správě budou finanční úřad i jeho územní pracoviště tvořit jediný správní celek. Obecně je možno uvést, že není rušeno žádné sídlo územních finančních orgánů.

Zatímco finanční úřady budou vykonávat svou působnost na území příslušného vyššího územního samosprávného celku, celorepubliková působnost Specializovaného finančního úřadu zůstane beze změny.

Všechny finanční úřady budou od roku 2013 nad rámec kompetencí dnešních finančních úřadů vykonávat rovněž kontrolu dotací, finanční kontrolu a budou pověřeny i výběrem pojistného a následným převodem vybraných finančních prostředků účastníků důchodového spoření na účty penzijních společností. Z pověření ministerstva budou moci finanční úřady rovněž přezkoumávat hospodaření krajů, hlavního města Prahy, regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávat dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy.

Specializovaný finanční úřad bude kromě svých dosavadních pravomocí nově vykonávat cenovou kontrolu, dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami a kompetence spojené s vedením Centrálního registru smluv. Jako správci smluv mu bude svěřena registrace smluv účastníků důchodového spoření a komunikace s penzijními společnostmi.

Realizace výše popsané transformace daňové správy si vyžádá rozsáhlá opatření v oblasti organizační, materiální, administrativní i personální. Všechna tato opatření i reorganizace samotná jsou prováděny tak, aby nedošlo k omezením ve správě daní a k pouze minimálnímu omezení dosavadních služeb běžně poskytovaných daňovou správou široké veřejnosti. Jedná se o následující:
1. Pokladny finančních úřadů budou od 18. prosince 2012 do 13. ledna 2013 uzavřeny, to znamená, že uhradit daň v hotovosti na pokladně finančního úřadu je možné naposledy 17. prosince 2012.
2. V pátek 28. prosince a pondělí 31. prosince 2012 budou finanční úřady uzavřeny s výjimkou podatelen, které budou otevřeny od 8 do 14 hod.
3. Od pátku 28. prosince 2012 bude uzavřen Daňový portál, nebude tedy možné jeho prostřednictvím elektronicky zaslat podání daňové správě.

Dovolujeme si dále Vás upozornit, že aktuální informace ke změnám při transformaci územních finančních orgánů na orgány finanční správy je možno nalézt na webových stránkách http://cds.mfcr.cz.


Ing. Hana Šenkýřová v.r.
ředitelka Finančního úřadu v BlanskuInformace k organizačním změnám k 1. 1. 2013


Informace pro poplatníky daně z nemovitostí od 1. 1. 2013Diskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvek


 Work time: 0.352 s | © 2018 Obec Šošůvka | Webmaster