Znak obce a Nazev obce

Dnes je pondělí
17. června 2019, 24. týden
svátek má Adolf, zítra Milan

 
Které roční období se vám líbí nejvíce?

 8706
Jaro

 6588
Léto

 6592
Podzim

 6169
Zima

Nemáte zapnuté ukládání cookies! Hlasování do ankety není možné


Informace - Články

Tisk 

VI. ročník otužileckého plavání, 5. 3. 2017


kamenolom Šošůvka

Stanislav Šindelka,
Příspěvky,
přečteno 825x,
21.3.2017VI. ročník otužileckého plavání, 5. 3. 2017 – kamenolom Šošůvka

V neděli 5.3 . 2017 se jako už tradičně v tuto dobu konala v zatopeném šošůvském kamenolomu propagační zimně-plavecká akce, 6. ročník otužileckého plavání.
Samotná příprava začala ve čtvrtek 2. 3. 2017. Dopoledne se 3 chlapi se 2 motorovými pilami po dobu 1 dopoledne zakousli do 16 cm tlustého ledu. Andrej Dzuba, Martin Hanáček a Pavel Mikulášek vykousali do ledu 15 m kruh, ve kterém plaval ledový stůl pro připravovaný ledový bar.
V nedělním dopoledni 5. 3. 2017 proběhly poslední přípravy. V 13:00 se začali scházet první plavci z blízkého i vzdálenějšího okolí. Podmínky se plavcům během pár dní měnily k nepoznání. Led téměř vymizel, kde ještě zůstal, měl tloušťku slabé 4 cm. Vzduch měl příjemných 9°C, voda měla pro plavce ostré 4 °C . V 13:30 se otužilci a zimní plavci shromáždili na břehu u vody. Do plavek se převléklo 44 plavců, a poučeni z předchozích let, ponechali si navíc i teplé kabáty, aby v tepelné pohodě vyslechli Andrejův očekávaný dlouhý uvítací projev. Čím více plavci odkládali svršky, tím více se skoro 200 diváků choulilo ve svých zimních bundách.
Úvodní slovo měla k plavcům a divákům místostarostka obce Šošůvka PhDr. Věra Střítecká, která všechny přivítala. Na rozdíl od starosty Šošůvky neplavce Stanislava Šindelky, toho času v rekonvalescenci, je paní místostarostka plavkyní. Přesto však odolala a do chladné vody se s otužilci neponořila. Snad příště. Otužilci postupně sestupovali do vody, zatímco k jejich počínání a k zimně-plaveckému sportu měl krátký komentář vzácný host šošůvské akce, MUDr. Jaroslav Novák. Dalším slovem provázel počínání otužilců ve vodě a následně u vatry dlouholetý brněnský dálkový a zimní plavec Michal Moravec. Plavci si vylámali po vzoru ledoborců v ledu cestu až ke skále Barcelóně a kus ještě dál, takže nebyla ve vodě u vstupu tlačenice. Plavci se ve vodě zdrželi různě dlouho – od 10 sekund, po 10 minut. První pruhovaná vlna patřila ostrovské skupině otužilců, kterých dorazilo celkem 12. Následováni byli zimními plavci z brněnského klubu zimního a dálkového plavání FIDES Brno. V sobotu 4. 3., den před šošůvskou akcí, proběhlo prsařské mistrovství republiky zimního plavání v Praze Podolí, takže z Brna dorazil i čerstvý mistr republiky Martin Homolka. Dalšími plavci byli otužilci z Banenska a spřáteleného klubu DZP Haná z Prostějova se svojí plaveckou šéfovou Dankou Zbořilovou, přemožitelkou kanálu La Manche z roku 2001. Protože svoji "ledovó čapo" smočil i Bob Pácl z DZP Haná, nebyl domácí Andrej Dzuba nejstarším plavcem dne.
Akci spolehlivě a kvalitně ozvučil Zdeněk Kakáč z Vavřince, o zázemí a občerstvení pro diváky se postarali sokolové ze Šošůvky. Velkou pomocnicí byla Věrka Dzubová a Helenka Marková. O fotografie z akce se postaral Dalík Marek.
Po ukončení veřejné mokré části u vody se někteří plavci přesunuli do šošůvské restaurace Pod Kolem. Tady už slovo nepatřilo hlavnímu pořadateli Andrejovi, ale plzeňskému hostu MUDr. Jaroslavu Novákovi (dlouholetý dálkový plavec, vodní pólař, sportovec, lékař věnující se profesně vlivu chladu na lidský organizmus). Protože spolu s Andrejem strávili večer v restauraci u skleničky, měl pan doktor mnoho informací o historii Šošůvky, historii Sloupu, historii Slovenska a historii Podkarpatské Rusi, stejně jako o sportu všeho druhu od dálkových běhů, zimním plavání, fotbalu ... Přednášky vzácného hosta byly zaměřeny na vliv zimního plavání na lidský organizmus. V první části vzpomněl nestora zimního plavání Ladislava Nicka, který se aktivně věnoval zimnímu plavání ještě ve svých 95 letech. Přednáška byla nazvána „Tajemství tělesné zdatnosti 95-letého zimního plavce“. Následovaly přednášky „Hormonální změny po extrémní zátěži“, krátce „Hodnoty vitaminu D u sportovců“ a na závěr byly promítnuty fotografie ruské zimní plavkyně Natalie Avseenko, která pod vodou teploty -1,5°C plavala nahá bez dýchacího přístroje a bez neoprenu s běluhami severními, mořskými kytovci.
Smyslem akce bylo příjemně strávit nedělní odpoledne a přiblížit veřejnosti z okolí Šošůvky kouzlo tohoto netradičního sportu. Snad se mezi přihlížejícími najde někdo, koho nedělní sranda-akce vybídla k přidání se do řad místních otužilců.
Co na závěr? Už se těšíme na příště!

V Těchově a Šošůvce,
dne 5. 3. 2017 vypotil a sesmolil Pavel Mikulášek,

Velice děkujeme:
- za pomoc při organizaci obci Šosůvka, TJ Šošůvka,
- sponzorům – obci Šošůvka, Penzion Pod Kolem, Ing. Josef Mikulášek ml.
- tolerantním manželkám plavců.Protože je tento článek určen i na webové stránky obce Šosůvka, byl přeložen i pro místní občany do místního srozumitelného nářečí:


K ruztróbení zimně-plavecká akca, 6. ručníka plavání v zémně.

V nedělo, 5. 3. 2017, jak decke, bela jož pu šestý v šošůvské kaloži pud Helíškó čochtačka zmrzlavců vucáď he z daleka.
Celý se tu začalu chestat ve štvrtek 2. 3. 2017. Pu ráno se tří chlapí s dvóma mutóruvéma pilama pu dubo celýhu duvuběda postili vemlátit díre v ledo 16 cm klostýhu. Andrej Dzuba, Martin Hanáček a Pavel Mikulášek veklókli du ledo 15m kulu, hde plaval leduvé stůl pru leduvé šinteš.
V nedělo před pulednem 5. 3. 2017 bele puslední vechetávke. Vu jedné hudině pupuledňo se začali córat první čochtáce z vucoď he z vukula. Začalu ale prat slonku, tak se tu celý změnilu. Led skuru ruztál, hde eště bél, tak jenum 4 cenťáke klosté. Vzdoch měl pěknéch 9 °C. Vuda měla sviňský 4 stopně.
Vu půl drohé pu puledňo se všecí plavce zešli na krajo kalože. Du plavek vlezlu 44 kópalistů a puhočení z předešléch let , nechali na subě teplý kabáte, habe v puhudě veslechli Andreja pře jehu dlóhým hovítacím řečněním. Vu cu víc si plavce zdělávali teplý vublečení, vu tu víc se na sebe klačili diváce habe, se zahříli.
Na převítanó prumlovila místustarustka Šošůvke Věra Střítecká, kerá na ruzdíl vud staruste Stanislava Šindelky, v tétu dubě chabrusa ze zdravím, homí plavat, ale du té ledárně nevlezla. Mužná pré jinduvá. Kópalistí jeden pu drohým lezli du vude a pře tém vekládál vzácné hust, duchtur Jaroslav Novák. Pu něm chvílo řečníl k temoto zveko dlóhuleté brněnské dálkuvé a zemní plavec Michal Moravec. Kópalistí si pu vzuro leduburců velópali cesto v ledo až ke skali Barcelóna a eště kos dál, tak nebela ho vlezo du vude klačenica. Kópalistí ve vudě vedrželi každé jinak dlóhu. Nekeří 10 vteřin, jiní 10 minot, he dýl. První štráfkuvaní kópálisti beli z Vustruva, belu jich celkem 12. Za něma šli du vude kópalistí z brněnskýhu spulko FIDES Brno.
V subuto 4. 3. 2017, před šošůvském plavání, belu v Praze Pudulí prsařský mistruvství republike zimního plavání, tak durazél he čerstvé mistr republike Martin Homolka. Další kópalisti beli z Blanenska a spřátelenýhu spulko DZP Prustijuv, se svó plaveckó šéfkó Dankó Zbořilovó, kerá přeplavala kanál La Manche v ruko 2001. Prutuže svó leduvó čapo smučili he Bob Pácl z DZP Haná, nebel dumácí Andrej Dzuba néstarší kópalista dňa.
Celó to merendo kvalitně vuzvočíl Zdenek Kakáč z Vavřinča, vu zázemí a vubčerstvení pru diváke se pustarali sukulí ze Šošůvke. Velkó pumucó bela Věra Dzubová a Helena Marková. Celý tu všecku vefutíl Dalík Marek.
Pu hokunčení mukré části ho vude se nekeří kópalistí zebrali a šli du huspude Pud Kulem. Zde još nemňél hlavní sluvu Andrej, ale plzeňské hust duchtur Jaroslav Novák (dlóhuleté dálkuvé plavec, vudní pólař, spurtuvec, duchtur, keré se zabévá vlivem chlado na lidský tělu). Prutuže spulo s Andrejem strávili večír v huspudě ho sklinke, tak pano duchturuvi vekládal jak tu bévelu v naší dědině, ve Slópě, na Sluvensko a Pudkarpatské Rusi spíš, he vu spurto vud dálkuvéch běhů pu zemní plavání, futbalo ... Celý přednášení vzácnýhu husta belu zaměřený na vliv plavání v zémě na lidi.
Ze začátko vzpumňél nestura zimníhu plavání Ladislava Nicka, keré se temo věnuvál eště ve svéch 95 letech. Přednáško nazvali „Tajemství tělesné zdatnosti 95-letého zimního plavce“. Pu temtu bela přednáška „Hormonální změny po extrémní zátěži“, a eště „Hodnoty vitamínu D u sportovců“ a na kunec se vukazuvale futke ruské zemní plavkyně Natalie Avseenko, kerá pud vudó, tepló 1,5 °C plavala hulá bez déchacíhu aparáta a bez neopréna s běluhama severníma, muřskéma putvurama.
Smeslem celé akce belu pěkně strávit nedělní vudpuledne a přeblížit všeckém z vukulí kózlu tehutu spurto. Snád se meze čomilama nande nekdu, kemo se nedělní sranda líbila tak muc, že přinde meze nás, místní vutožilce.

Cu na kunec? Jož se těšíme na příště!

V Těchově a Šošůvce,

dne 5. 3. 2017 vypotil a sesmolil Pavel Mikulášek, do místního nářečí upravil Milan MikulášekDiskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvek


 Work time: 0.005 s | © 2018 Obec Šošůvka | Webmaster