Znak obce a Nazev obce

Dnes je čtvrtek
26. listopadu 2020, 47. týden
svátek má Artur, zítra Xenie

 
Které roční období se vám líbí nejvíce?

 14750
Jaro

 10640
Léto

 10511
Podzim

 9887
Zima

Nemáte zapnuté ukládání cookies! Hlasování do ankety není možné


Informace - Články

Tisk 

Nový systém hrazení odvozu komunálního odpadu


Změna způsobu placení komunálního odpadu. Informace o tom, kolik a za co budete v tomto roce platit.

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 1003x,
26.2.2002Od 1. 1. 2002 platí zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon upravuje také v části 13 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Na základě těchto dvou zákonů byly zpracovány a na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 12. 2001 schváleny obecně závazné vyhlášky obce Šošůvka, které jsou platné od 1. 1. 2002:


  • č. 1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem
  • č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Tyto vyhlášky uvádíme v tomto zpravodaji, aby se s nimi občané mohli podrobně seznámit.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:


  • fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, které poplatek odvádějí, k oznámení je možné použít vzor ohlášení, který je přílohou č. 1 vyhlášky
  • fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, k oznámení je možné použít vzor ohlášení, který je přílohou č. 1 vyhlášky

Oznámení o poplatku jste obdrželi, pokud ne, přikládáme je k tomuto zpravodaji. Pokud jste je dosud nevyplnili, žádáme o vyplnění a odevzdání na obecní úřad.

Poplatek činí 230 Kč za osobu a rok a je splatný každoročně ve dvou splátkách nejpozději do 30. 4. a 31. 10. kalendářního roku.

Poplatek se platí správci poplatku hotově nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku vedený u GE CAPITAL BANK, a. s., v Blansku č. 12321-514/0600, variabilní symbol rodné číslo poplatníka, specifický symbol číslo popisné, konstantní symbol 379.

Odvoz popelnic probíhá pravidelně 1´ za 14 dní, vždy ve středu v lichém týdnu. Popelnice je nutno označit popisným číslem domu.Diskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvek


 Work time: 0.279 s | © 2018 Obec Šošůvka | Webmaster