Znak obce a Nazev obce

Dnes je čtvrtek
26. listopadu 2020, 47. týden
svátek má Artur, zítra Xenie

 
Které roční období se vám líbí nejvíce?

 14750
Jaro

 10640
Léto

 10511
Podzim

 9886
Zima

Nemáte zapnuté ukládání cookies! Hlasování do ankety není možné


Informace - Články

Tisk 

Sdělení Úřadu práce ČR ke změnám ve vyplácení sociálních dávek od 1. 1. 2012


Ode dne 1. 1. 2012 dochází ke změnám v poskytování dávek občanům zdravotně postiženým, dávek hmotné nouze a příspěvku na péči. Rozhodování o jejich přiznání a výplata, které dříve zajišťoval Městský úřad v Blansku a Městský úřad Adamov, bude zajištěno na jednom místě, a to na Úřadu práce ČR - krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, nám. Republiky 1. Dále bude v Adamově zřízeno výjezdní pracoviště na adrese Pod Horkou 2, v budově Městského úřadu Adamov, kde bude možné ve čtvrtek v době 9 hod. – 14 hod. podat žádosti o dávky hmotné nouze a bude poskytováno poradenství v oblasti ostatních sociálních dávek.

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 1209x,
20.12.20111. Dávky pro osoby zdravotně postižené

Nově se zavádí pouze 2 dávky pro osoby zdravotně postižené:
příspěvek na mobilitu
příspěvek na poskytnutí zvláštní pomůcky

Příspěvek na mobilitu
- nová dávka slučuje dřívější dávky: příspěvek na individuální dopravu a příspěvek na provoz motorového vozidla
- chce-li občan dávku přiznat od ledna 2012, musí si podat žádost na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR v lednu 2012, dávku nelze přiznat zpětně

Příspěvek na poskytnutí zvláštní pomůcky
- nová dávka slučuje dřívější dávky: jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla
- žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR

Průkazy TP, ZTP a ZPT/P
- pokud jde o benefity (zvýhodnění), které plynou osobám se zdravotním postižením z držení průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, zůstávají i po 1. 1. 2012 v platnosti, pouze do doby platnosti vyznačené na těchto průkazech (nejdéle však do 31. prosince 2015)
- žádosti o vydání nových průkazů osob se zdravotním postižením se podávají na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR


2. Dávky hmotné nouze
- příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení jsou dávky měsíčně se opakující, mimořádná okamžitá pomoc je dávkou jednorázovou.
- žádost se podává na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR, příp. na výjezdním pracovišti

3. Příspěvek na péči
- žadatel o příspěvek musí podat na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR vyplněné formuláře – Žádost o přiznání příspěvku na péči a formulář – Oznámení o poskytovateli pomoci
- od 1. 1. 2012 nebude současné pobírání rodičovského příspěvku a příspěvku na péči možné, děti se zdravotním postižením jsou zajištěny jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči.

Agendu výše uvedených dávek bude v plném rozsahu vyřizovat a vyplácet pracoviště Úřadu práce ČR – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko na adrese nám. Republiky 1, Blansko.

Od 1. 1. 2012 dojde také ke změnám u dávek státní sociální podpory, které Úřad práce ČR – krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko již vyplácí.

Nejdůležitější změny:

1. Rodičovský příspěvek
- rozšíření možnosti volit si výši a délku čerpání rodičovského příspěvku dle aktuální situace rodiny – pokud lze alespoň jednomu z rodičů stanovit denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské dávky v souvislosti s porodem, lze čerpat dávku až do 4 let věku dítěte v celkové sumě 220 000 Kč. Pro stanovení výše rodičovského příspěvku je rozhodující denní výše vyměřovacího základu
- změnu je možné provést po 3 měsících
- současní příjemci rodičovského příspěvku mohou dávku pobírat podle dosavadní právní úpravy nebo kdykoli přejít na novou
- umístění dítěte v předškolním zařízení je sledováno jen u dětí do 2 let věku, povolený rozsah návštěvy těchto děti je 46 hodin měsíčně
- změny u dávky poskytované z titulu péče o zdravotně postižené dítě

2. Příspěvek na bydlení
- časové omezení výplaty příspěvku na bydlení na 84 měsíců v posledních 10 letech – lhůty se začnou počítat od 1. 1. 2012
- omezení se netýká poskytování dávky na byty zvláštního určení užívaných zdravotně postiženou osobou a na případy, kdy v domácnosti žijí výlučně osoby starší 70 let

3. sociální příplatek
- sociální příplatek je k 1. 1. 2012 zrušen – u nízkopříjmových rodin je možná kompenzace navýšením dávky příspěvek na péči


Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Brně
Kontaktní pracoviště Blansko
nám. Republiky 1Diskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvek


 Work time: 0.282 s | © 2018 Obec Šošůvka | Webmaster