Informace - Články


Nový systém hrazení odvozu komunálního odpadu


Změna způsobu placení komunálního odpadu. Informace o tom, kolik a za co budete v tomto roce platit.

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 1013x,
26.2.2002Od 1. 1. 2002 platí zákon č. 185/2001 Sb. ze dne 15. 5. 2001, o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Tento zákon upravuje také v části 13 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Na základě těchto dvou zákonů byly zpracovány a na zasedání zastupitelstva obce dne 6. 12. 2001 schváleny obecně závazné vyhlášky obce Šošůvka, které jsou platné od 1. 1. 2002:


Tyto vyhlášky uvádíme v tomto zpravodaji, aby se s nimi občané mohli podrobně seznámit.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:


Oznámení o poplatku jste obdrželi, pokud ne, přikládáme je k tomuto zpravodaji. Pokud jste je dosud nevyplnili, žádáme o vyplnění a odevzdání na obecní úřad.

Poplatek činí 230 Kč za osobu a rok a je splatný každoročně ve dvou splátkách nejpozději do 30. 4. a 31. 10. kalendářního roku.

Poplatek se platí správci poplatku hotově nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku vedený u GE CAPITAL BANK, a. s., v Blansku č. 12321-514/0600, variabilní symbol rodné číslo poplatníka, specifický symbol číslo popisné, konstantní symbol 379.

Odvoz popelnic probíhá pravidelně 1´ za 14 dní, vždy ve středu v lichém týdnu. Popelnice je nutno označit popisným číslem domu.Diskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvekhttp://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky