Informace - Články


Konkurzní řízení MŠ


Starosta obce Šošůvka vyhlašuje dne 1. 3. 2005 konkurzní řízení na obsazení funkce ředitelky Mateřské školy Šošůvka, okres Blansko, příspěvkové organizace.

Tomáš Pernica,
Příspěvky,
přečteno 1185x,
1.3.2005Požadavky:

- předpoklady pro výkon funkce ředitele školy stanovené § 3 a § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,
- odborná kvalifikace odpovídající § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (pro učitele mateřské školy)
- délka pedagogické praxe v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů – minimálně 3 roky
- znalost školských předpisů
- bezúhonnost
- organizační a řídící schopnosti
- dobrý zdravotní stav

K přihlášce přiložte materiály:

- ověřené kopie o požadované odborné kvalifikaci (učitelství pro mateřské školy)
- přehled o průběhu praxe včetně funkčního zařazení dokladující její délku
- strukturovaný životopis
- písemnou koncepci MŠ v rozsahu max. 3 stran
- výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zák.č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitelky ne starší 1 měsíce

Jmenování do funkce ředitelky je na dobu neurčitou.

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 9. 2005


Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 31. 3. 2005 na adresu:

Obec Šošůvka, Šošůvka 187, 679 13 p. Sloup

/obálku opatřit pozn. KONKURZ – NEOTVÍRAT /Diskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvekhttp://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky