Informace - Články


Upozornění na splatnost místního poplatku za komunální odpad


1. splátka poplatku je splatná 30. 4. 2012

Anna Ševčíková,
Příspěvky,
přečteno 1090x,
13.4.2012Informace k placení místních poplatků v r. 2012


poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, poplatek ze psů

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Šošůvka č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 4. 12. 2003, ve znění obecně závazné vyhlášky obce 1/2011 ze dne 23. 11. 2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Šošůvka č. 2/2003, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, účinnost od 1. 1. 2012.
Poplatek činí 440,-- Kč na osobu za rok a je splatný každoročně ve dvou splátkách nejpozději do 30. 4. a 31. 10. kalendářního roku.
Poplatek se může uhradit správci poplatku hotově na obecním úřadě nebo bezhotovostním převodem na účet správce poplatku vedený u GE MONEY BANK, a. s., v Blansku č. 12321514/0600, variabilní symbol rodné číslo poplatníka, specifický symbol číslo popisné, konstantní symbol 1314.

Poplatek ze psů

Poplatek je upraven obecně závaznou vyhláškou obce Šošůvka č. 2/2007, o místních poplatcích, ze dne 14. 11. 2007, ve znění vyhlášky č. 2/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Šošůvka č. 2/2007, o místních poplatcích ze dne 7. 12. 2010, účinnost od 1. 1. 2011.
Sazba poplatku činí 50,-- Kč ročně za každého psa podléhajícího poplatku. Poplatek je splatný do 31. 5. kalendářního roku.


Diskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvekhttp://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky