Informace - Novinky


Nov dokument (29.6.2020)

Usnesen ze zasedn zastupitelstva obce ovka konanho dne 24. 6. 2020 dle zpisu . 3/2020

Usnesen ze zasedn zastupitelstva obce ovka konanho dne 24. 6. 2020 dle zpisu . 3/2020


Otevt dokumenthttp://www.sosuvka.com - Informan server obce ovky