Informace - Novinky


Nov dokument (12.2.2021)

Pozvnka na zasedn zastupitelstva obce ovka

v pondl 22. nora 2021 v 17.30 v zasedac sni kulturnho domu v ovce


Otevt dokumenthttp://www.sosuvka.com - Informan server obce ovky