Úřední deska


Dokumenty


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(254 kB, 27.3.2014, vystaven od 27.3.2014 do 31.12.2023)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 110.000.-- Kč
(1896 kB, 6.6.2016, vystaven od 6.6.2016 do 7.6.2019)OS Šošůvská kaple, z. s., ve výši 40.000,-- Kč
(1905 kB, 6.6.2016, vystaven od 6.6.2016 do 7.6.2019)Veřejnoprávní smlouva s Městem Blansko č. 2016/000930/OKT/OS
(183 kB, 20.12.2016, vystaven od 1.1.2017 do 31.12.2030)Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Šošůvka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2016
(217 kB, 24.1.2017, vystaven od 24.1.2017 do 31.12.2019)Přílohy k závěrečnému účtu obce Šošůvka za rok 2016 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, FIN 2-12 M 13/2016
(2230 kB, 18.5.2017, vystaven od 18.5.2017 do 30.6.2018)Účetní výkazy obce Šošůvka za rok 2016 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 13/2016
(1746 kB, 18.5.2017, vystaven od 18.5.2017 do 30.6.2018)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace za rok 2016
(2098 kB, 22.5.2017, vystaven od 22.5.2017 do 30.6.2018)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 110.000.-- Kč
(1794 kB, 24.5.2017, vystaven od 24.5.2017 do 25.5.2020)OS Šošůvská kaple Šošůvka, z. s., ve výši 40.000.-- Kč
(1793 kB, 24.5.2017, vystaven od 24.5.2017 do 25.5.2020)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1 z r. 2017
(471 kB, 20.2.2017, vystaven od 20.2.2017 do 31.12.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2 z r. 2017
(583 kB, 29.3.2017, vystaven od 29.3.2017 do 31.12.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3 z r. 2017
(607 kB, 28.6.2017, vystaven od 28.6.2017 do 31.12.2019)Závěrečný účet Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace za rok 2016
(101 kB, 7.7.2017, vystaven od 7.7.2017 do 30.6.2018)Závěrečný účet obce Šošůvka za rok 2016
(673 kB, 29.6.2017, vystaven od 29.6.2017 do 30.6.2018)o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace za rok 2016
(195 kB, 7.7.2017, vystaven od 7.7.2017 do 30.6.2018)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 4 z r. 2017
(938 kB, 10.7.2017, vystaven od 10.7.2017 do 31.12.2019)Závěrečný účet "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí Boskovice za rok 2016
(2140 kB, 12.7.2017, vystaven od 12.7.2017 do 30.6.2018)Závěrečný účet Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras Jedovnice za rok 2016
(87 kB, 19.7.2017, vystaven od 19.7.2017 do 30.6.2018)o zveřejnění závěrečného účtu Spolku Moravský kras Jedovnice za rok 2016
(154 kB, 19.7.2017, vystaven od 19.7.2017 do 30.6.2018)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 5 z r. 2017
(257 kB, 31.7.2017, vystaven od 31.7.2017 do 31.12.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 6 z r. 2017
(199 kB, 29.8.2017, vystaven od 29.8.2017 do 31.12.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 7 z r. 2017
(306 kB, 24.10.2017, vystaven od 24.10.2017 do 31.12.2019)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 200.000.-- Kč
(1214 kB, 30.10.2017, vystaven od 30.10.2017 do 31.10.2020)Rozpočet Mateřské školy Šošůvka, příspěvkové organizace, okres Blansko na rok 2018
(149 kB, 14.11.2017, vystaven od 14.11.2017 do 31.12.2018)Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Šošůvka, příspěvkové organizace, okres Blansko na roky 2019, 2020
(174 kB, 14.11.2017, vystaven od 14.11.2017 do 31.12.2018)o vyvěšení dokumentů
(398 kB, 9.3.2017, vystaven od 9.3.2017 do 31.12.2022)Schválený rozpočet Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace na rok 2018
(245 kB, 5.1.2018, vystaven od 5.1.2018 do 31.12.2018)Střednědobý výhled Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace 2019 - 2022
(204 kB, 5.1.2018, vystaven od 5.1.2018 do 31.12.2022)o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
(155 kB, 24.1.2018, vystaven od 24.1.2018 do 31.12.2018)Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Šošůvka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2017
(228 kB, 14.2.2018, vystaven od 14.2.2018 do 31.12.2020)o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření v r. 2018
(219 kB, 5.1.2018, vystaven od 5.1.2018 do 31.12.2018)Schválený rozpočet obce Šošůvka na rok 2018
(638 kB, 27.3.2018, vystaven od 27.3.2018 do 31.3.2019)Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2023
(359 kB, 27.3.2018, vystaven od 27.3.2018 do 31.12.2023)Přílohy k závěrečnému účtu obce Šošůvka za rok 2017 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017, FIN 2-12 M 13/2017
(2457 kB, 20.4.2018, vystaven od 20.4.2018 do 30.6.2019)Účetní výkazy obce Šošůvka za rok 2017 rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 13/2017
(1745 kB, 20.4.2018, vystaven od 20.4.2018 do 30.6.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1 z r. 2018
(474 kB, 23.5.2018, vystaven od 23.5.2018 do 31.12.2020)Přílohy k závěrečnému účtu "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí Boskovice za rok 2017
(12334 kB, 28.5.2018, vystaven od 28.5.2018 do 30.6.2019)Závěrečný účet obce Šošůvka za rok 2017
(1001 kB, 29.5.2018, vystaven od 29.5.2018 do 30.6.2019)Oznámení o zveřejnění závěrečného účtu obce Šošůvka za rok 2017
(178 kB, 29.5.2018, vystaven od 29.5.2018 do 30.6.2019)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 120.000.-- Kč
(2026 kB, 30.5.2018, vystaven od 30.5.2018 do 31.5.2021)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace za rok 2017
(1557 kB, 30.5.2018, vystaven od 30.5.2018 do 30.6.2019)Návrh rozpočtu Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras Jedovnice na rok 2018
(27 kB, 4.6.2018, vystaven od 4.6.2018 do 30.6.2018)Závěrečný účet Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras Jedovnice za rok 2017 - návrh
(85 kB, 4.6.2018, vystaven od 4.6.2018 do 30.6.2018)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras Jedovnice za rok 2017
(2939 kB, 4.6.2018, vystaven od 4.6.2018 do 30.6.2018)ve středu 27. 6. 2018 v 17.30 hodin v zasedací síni kulturního domu v Šošůvce
(35 kB, 19.6.2018, vystaven od 19.6.2018 do 27.6.2018)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 1/2018 z 28. 5. 2018
(377 kB, 29.5.2018, vystaven od 29.5.2018 do 30.3.2019)Oznámení o konání valné hromady Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace Městys Sloup 29. 6. 2018
(172 kB, 20.6.2018, vystaven od 20.6.2018 do 29.6.2018)


Další dokumenty
http://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky