Úřední deska


Dokumenty


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
(254 kB, 27.3.2014, vystaven od 27.3.2014 do 31.12.2023)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 110.000.-- Kč
(1896 kB, 6.6.2016, vystaven od 6.6.2016 do 7.6.2019)OS Šošůvská kaple, z. s., ve výši 40.000,-- Kč
(1905 kB, 6.6.2016, vystaven od 6.6.2016 do 7.6.2019)Veřejnoprávní smlouva s Městem Blansko č. 2016/000930/OKT/OS
(183 kB, 20.12.2016, vystaven od 1.1.2017 do 31.12.2030)Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Šošůvka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2016
(217 kB, 24.1.2017, vystaven od 24.1.2017 do 31.12.2019)o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2017, schváleného rozpočtového výhledu na rok 2018 - 2022
(447 kB, 22.3.2017, vystaven od 22.3.2017 do 31.3.2022)Schválený rozpočet obce Šošůvka na rok 2017
(628 kB, 30.3.2017, vystaven od 30.3.2017 do 31.3.2018)Střednědobý výhled rozpočtu obce Šošůvka na roky 2018 - 2022
(369 kB, 30.3.2017, vystaven od 30.3.2017 do 31.3.2018)Přílohy k závěrečnému účtu obce Šošůvka za rok 2016 - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016, FIN 2-12 M 13/2016
(2230 kB, 18.5.2017, vystaven od 18.5.2017 do 30.6.2018)Účetní výkazy obce Šošůvka za rok 2016 - rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 13/2016
(1746 kB, 18.5.2017, vystaven od 18.5.2017 do 30.6.2018)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 1/2017 z 18. 5. 2017
(360 kB, 19.5.2017, vystaven od 19.5.2017 do 31.3.2018)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace za rok 2016
(2098 kB, 22.5.2017, vystaven od 22.5.2017 do 30.6.2018)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 110.000.-- Kč
(1794 kB, 24.5.2017, vystaven od 24.5.2017 do 25.5.2020)OS Šošůvská kaple Šošůvka, z. s., ve výši 40.000.-- Kč
(1793 kB, 24.5.2017, vystaven od 24.5.2017 do 25.5.2020)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 1 z r. 2017
(471 kB, 20.2.2017, vystaven od 20.2.2017 do 31.12.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 2 z r. 2017
(583 kB, 29.3.2017, vystaven od 29.3.2017 do 31.12.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 3 z r. 2017
(607 kB, 28.6.2017, vystaven od 28.6.2017 do 31.12.2019)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 2/2017 z 28. 6. 2017
(409 kB, 29.6.2017, vystaven od 29.6.2017 do 31.3.2018)Závěrečný účet Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace za rok 2016
(101 kB, 7.7.2017, vystaven od 7.7.2017 do 30.6.2018)o zveřejnění závěrečného účtu obce Šošůvka za rok 2016
(150 kB, 29.6.2017, vystaven od 29.6.2017 do 30.6.2018)Závěrečný účet obce Šošůvka za rok 2016
(673 kB, 29.6.2017, vystaven od 29.6.2017 do 30.6.2018)o zveřejnění závěrečného účtu Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace za rok 2016
(195 kB, 7.7.2017, vystaven od 7.7.2017 do 30.6.2018)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 4 z r. 2017
(938 kB, 10.7.2017, vystaven od 10.7.2017 do 31.12.2019)o zveřejnění dokumentů
(271 kB, 12.7.2017, vystaven od 12.7.2017 do 30.6.2018)Závěrečný účet "Svazku vodovodů a kanalizací" měst a obcí Boskovice za rok 2016
(2140 kB, 12.7.2017, vystaven od 12.7.2017 do 30.6.2018)Závěrečný účet Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras Jedovnice za rok 2016
(87 kB, 19.7.2017, vystaven od 19.7.2017 do 30.6.2018)o zveřejnění závěrečného účtu Spolku Moravský kras Jedovnice za rok 2016
(154 kB, 19.7.2017, vystaven od 19.7.2017 do 30.6.2018)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 5 z r. 2017
(257 kB, 31.7.2017, vystaven od 31.7.2017 do 31.12.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 6 z r. 2017
(199 kB, 29.8.2017, vystaven od 29.8.2017 do 31.12.2019)Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. č. 7 z r. 2017
(306 kB, 24.10.2017, vystaven od 24.10.2017 do 31.12.2019)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 4/2017 z 26. 10. 2017
(440 kB, 27.10.2017, vystaven od 27.10.2017 do 31.3.2018)TJ Šošůvka, z. s., ve výši 200.000.-- Kč
(1214 kB, 30.10.2017, vystaven od 30.10.2017 do 31.10.2020)Rozpočet Mateřské školy Šošůvka, příspěvkové organizace, okres Blansko na rok 2018
(149 kB, 14.11.2017, vystaven od 14.11.2017 do 31.12.2018)Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Šošůvka, příspěvkové organizace, okres Blansko na roky 2019, 2020
(174 kB, 14.11.2017, vystaven od 14.11.2017 do 31.12.2018)o vyvěšení dokumentů
(398 kB, 9.3.2017, vystaven od 9.3.2017 do 31.12.2018)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 5/2017 z 20. 11. 2017
(293 kB, 24.11.2017, vystaven od 24.11.2017 do 31.3.2018)Rozpočtové opatření obce Šošůvka č. 6/2017 z 14. 12. 2017
(192 kB, 15.12.2017, vystaven od 15.12.2017 do 31.3.2018)Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2018
(182 kB, 15.12.2017, vystaven od 15.12.2017 do 31.3.2018)Schválený rozpočet Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace na rok 2018
(245 kB, 5.1.2018, vystaven od 5.1.2018 do 31.12.2018)Střednědobý výhled Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace 2019 - 2022
(204 kB, 5.1.2018, vystaven od 5.1.2018 do 31.12.2022)o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2018
(155 kB, 24.1.2018, vystaven od 24.1.2018 do 31.12.2018)Státní pozemkový úřad, KPÚ Brno
(212 kB, 7.2.2018, vystaven od 7.2.2018 do 1.5.2018)Výroční zpráva o činnosti Obecního úřadu Šošůvka v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, za rok 2017
(228 kB, 14.2.2018, vystaven od 14.2.2018 do 31.12.2020)o zveřejňování dokumentů rozpočtového hospodaření v r. 2018
(219 kB, 5.1.2018, vystaven od 5.1.2018 do 31.12.2018)Návrh rozpočtu obce Šošůvka na rok 2018
(655 kB, 9.3.2018, vystaven od 9.3.2018 do 31.3.2018)Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2023
(366 kB, 9.3.2018, vystaven od 9.3.2018 do 31.3.2018)Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017, skutečném plnění za rok 2017 a návrhu rozpočtu na rok 2018
(657 kB, 9.3.2018, vystaven od 9.3.2018 do 31.3.2018)8 - 9 h část obce Dědina
(176 kB, 14.3.2018, vystaven od 14.3.2018 do 27.4.2018)v pondělí 26. 3. 2018 v 18.30 hodin v zasedací síni kulturního domu v Šošůvce
(34 kB, 16.3.2018, vystaven od 17.3.2018 do 26.3.2018)


Další dokumenty
http://www.sosuvka.com - Informační server obce Šošůvky