Termín splatnosti 1. splátky místního poplatku za komunální odpad, 30. dubna 2024

Upozorňujeme spoluobčany na termín splatnosti 1. splátky místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Prosíme občany, kterých se to týká, o uhrazení do 30. dubna 2024. Bližší informace najdete na úřední desce nebo na webových stránkách obce.