FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ (4.1.2016, Anna Ševčíková)

Informace k dani z nemovitých věcí


Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí (tisková zpráva)
Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2016 nejpozději do 1. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 2. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území Jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
18. 1. 2016 19. 1. 2016 20. 1. 2016 21. 1. 2016 22. 1. 2016
8:00 – 17:00 8:00 – 15:30 8:00 – 17:00 8:00 – 15:30 8:00 – 15:00
25. 1. 2016 26. 1. 2016 27. 1. 2016 28. 1. 2016 29. 1. 2016
8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 15:00
1. 2. 2016 2. 2. 2016 3. 2. 2016 4. 2. 2016 5. 2. 2016
8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 8:00 – 15:30 8:00 – 14:00

Konkrétní územní pracoviště, které spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji.
Noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje.
Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2015 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích let, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.
V Brně dne 4. 1. 2016

JUDr. David Stančík
tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj
nám. Svobody 4, 602 00 Brno
mob.: 721 883 335
e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz


FINANČNÍ ÚŘAD PRO JIHOMORAVSKÝ KRAJ