Znak obce a Nazev obce

Dnes je sobota
25. března 2023, 12. týden
svátek má Marián, zítra Emanuel

 
Které roční období se vám líbí nejvíce?

 15337
Jaro

 10762
Léto

 10610
Podzim

 10019
Zima

Nemáte zapnuté ukládání cookies! Hlasování do ankety není možné


Informace - Články

Tisk 

Doplnění systému sběru odpadů – průzkum zájmu


zájemci se mohou přihlásit do 5. 3. 2023

Jiří Hloušek,
Příspěvky,
přečteno 111x,
23.2.2023Milí spoluobčané,
nová legislativa a cíle v rámci odpadového hospodářství nás nutí zamyslet se nad tím, zda nemůžeme udělat něco dalšího pro zlepšení celkové bilance a nakládat s odpadem ještě lépe než dosud. Vzhledem k současným možnostem třídíme v Šošůvce docela zodpovědně, ale zkusme být ještě důslednější.
Sběrná místa jsou často přeplněna a okolí působí dosti nevzhledně, někoho to může i odradit.

Proto zastupitelstvo obce zvažuje, že by v rámci optimalizace odpadového hospodářství nabídlo občanům možnost pytlového sběru plastů a papíru. Tyto dvě komodity představují největší položky, které lze z komunálního odpadu jednoduše vytřídit.

Zavedení systému by mělo vést (a jsme přesvědčení, že povede) k dalšímu zlepšení vytřídění těchto složek z komunálního odpadu v naší obci. Pytlový svoz nám přinese:
1. navýšení odměny, kterou obec za separovaný odpad dostává od autorizované obalové společnosti EKO-KOM
2. snížení odpadu určeného k odstranění skládkováním (směsného odpadu v popelnicích)
3. udržení poplatku za odpad v rozumné míře
4. plnění cílů a zákonné povinnosti od roku 2025 (citace zákona: „Obec je povinna zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň
65 % a v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je v daném kalendářním roce původcem. Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu vznikající na území obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do obecního systému.“)

I když se vám zdá výsledek nejistý, zkusme to společně – není se čeho obávat!

A co můžeme změnit:
Kromě již stávajících kontejnerových stání (sběrných hnízd) bude zavedena možnost pytlového svozu tříděného odpadu – plastů a papíru. Tato možnost je zatím zcela dobrovolná, ale časem budeme stejně nuceni nastavit přísnější pravidla, pokud budeme chtít zabránit skokovému navýšení poplatků.

Zájemci o tuto možnost se mohou k tomuto sběrnému systému přihlásit na obecním úřadě buď osobně nebo telefonicky (516 435 208), případně e-mailem: starosta@sosuvka.com, nejpozději do 5. 3. 2023.


V případě dostatečného zájmu bychom se pokusili zahájit formu tohoto sběru v druhé polovině roku 2023. Další postup by byl takový, že zájemci by si po výzvě na obecním úřadě zdarma vyzvedli pytle na papír a plast. Tyto pytle pak po naplnění umístí v den svozu před svoji nemovitost (obdobně jako popelnice). Termíny svozu by byly včas oznámeny.


Jak správně třídit jednotlivé komodity?
Opakování je matka moudrosti, a proto bychom Vám rádi připomněli praktické záležitosti ohledně toho, jak dovést třídění odpadů v domácnosti k dokonalosti.
PLAST – Do pytlů s plastem patří především plastové obaly z domácností (např. PET lahve (sešlápnuté!), igelity, sáčky, tašky, čisté folie, kelímky, krabičky a lahve od jedlých tuků, obaly od mycích prostředků, prázdné obaly od kosmetiky, obaly od mléka, džusů (TetraPak), apod.). Větší plastové výrobky (např. hračky, tvrdé plastové talířky, misky, kbelíky apod.) patří do velkých 1100l kontejnerů veřejné sběrné sítě. Důležité je všechny obaly co nejvíce zmáčknout či sešlápnout. Průměrná ideální hmotnost správně naplněného pytle se pohybuje mezi 2,6 kg a 4,5 kg.

PAPÍR – Do pytlů s papírem patří především papírové obaly od potravin, noviny, časopisy, letáky, menší krabičky (rozlepené!) kancelářský papír apod. Samostatné letáky, časopisy
a kusy kartonu můžete svázat do balíku a postavit před dům (neměly by zmoknout). Do pytlů s papírem NEPATŘÍ vlhčené ubrousky, papírové kapesníčky, mastné obaly, papír na pečení, proložky od vajíček atd. Průměrná ideální hmotnost správně naplněného pytle se pohybuje mezi 5 kg a 10 kg.

V tuto chvíli nebude třídění vést k cenovému zvýhodnění pro jednotlivé poplatníky, jelikož dopředu neznáme výši zájmu občanů, která bude mít zásadní vliv na tento druh sběru odpadů. Nicméně nutně potřebujeme snížit celkové množství směsného komunálního odpadu – a tím udržet i přiměřené ceny.
Doufáme, že možnost nového systému může zlepšit nynější situaci u nás v obci, a udržíme tak přijatelné cenové náklady.

Děkujeme, že máte zájem třídit s námi!Zastupitelstvo obce ŠošůvkaFotografie

-

5.3.2023

-

5.3.2023

Diskuse


Zobrazit diskusi nebo přidat příspěvek


 Work time: 1.556 s | © 2018 Obec Šošůvka | Webmaster