Znak obce a Nazev obce

Dnes je středa
1. února 2023, 5. týden
svátek má Hynek, zítra Nela a Hromnice

 
Které roční období se vám líbí nejvíce?

 15335
Jaro

 10761
Léto

 10609
Podzim

 10015
Zima

Nemáte zapnuté ukládání cookies! Hlasování do ankety není možné


Obecní úřad

Tisk 

Povinný subjekt

Zde je možno získat údaje zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 1. Oficiální název
 2. Důvod a způsob založení
 3. Organizační struktura
 4. Kontaktní spojení
 5. Bankovní spojení
 6. DIČ
 7. Rozpočet v tomto a předchozím roce
 8. Žádosti a informace
 9. Příjem žádostí a dalších podání
 10. Opravné prostředky
 11. Formuláře
 12. Návod na řešení nejrůznějších životních situací
 13. Nejdůležitější předpisy
 14. Sazebník úhrad za poskytování informací
 15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 16. Seznam organizací

1. Oficiální název

Obec Šošůvka
se sídlem Šošůvka 187, 679 13 p. Sloup v Moravském krasu

2. Důvod a způsob založení

Postavení obcí je dáno zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

Orgány obce Šošůvka:


Orgány zastupitelstva obce:

 • finanční výbor
 • kontrolní výbor
 • komise pro veřejný pořádek
 • komise pro životní prostředí
 • SPOZ a sociální komise

4. Kontaktní spojení

Obec Šošůvka
se sídlem Šošůvka 187, 679 13 p. Sloup v Moravském krasu

Telefon: +420 516 435 208
Fax: +420 516 435 208
E-mail: obecniurad@sosuvka.com
Internet: http://www.sosuvka.com
El. podatelna: podatelna@sosuvka.com

5. Bankovní spojení

6. IČ

00636690

7. DIČ

CZ00636690

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Požadované informace lze získat na obecním úřadě na základě ústní nebo písemné žádosti, případně pomocí telekomunikačního zařízení (např. prostřednictvím sítě internet).

10. Příjem žádostí či stížností, návrhů, podnětů a dalších podání

Zaměstnankyně obecního úřadu, starosta a místostarosta přijímají ústní a písemné žádosti o poskytnutí informací a další podání.

Podatelna přijímá dokumenty písemností ve formátech:

 • RTF - Rich Text Format
 • HTML - HyperText Markup Language
 • PDF, PDF/A - Portable Document Format (Adobe Acrobat File)
 • TXT - prostý text
 • DOC, DOCX - dokument aplikace MS WORD
 • XLS, XLSX - sešit aplikace MS EXCEL
 • PPT, PPTX - sešit aplikace MS POWERPOINT
 • XML - strukturovaný formát
 • JPG, JPEG, PNG, TIFF - formát obrázků

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), nebo obsahuje datový formát, který obec nepřijímá, nebo počítačový program, který by mohl způsobit škodu na informačním systému, nebo trpí-li jinými vadami, bude odesílatel, pokud je znám, vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta.

Není-li podatelna obce schopna určit odesílatele nebo nepodaří-li se obci ve spolupráci s odesílatelem vadu doručeného dokumentu odstranit, podatelna obce nadále takový dokument nezpracovává.

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí starosty obce o odmítnutí žádosti lze podat ve lhůtě do 15 dnů od data doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti písemné odvolání, a to prostřednictvím starosty obce Šošůvka .

12. Formuláře

Potřebné formuláře mohou zájemci získat osobně na obecním úřadě.

13. Návody na řešení nejrůznějších životních situací

Informace a návody na řešení nejrůznějších životních situací získají zájemci osobně na obecním úřadě.

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná:

 • ústavní zákon ČR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • obecně závazné vyhlášky a směrnice obce

Výčet právních předpisů není úplný. Předpisy jsou uloženy na obecním úřadě, kde jsou k nahlédnutí.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

Jestliže je požadován úkon podléhající správnímu poplatku, účtuje se správní poplatek podle příslušné položky zákona č. 634/2005 Sb., o správních poplatcích, v platném znění:
poplatek za úřední ověření podpisu 30 Kč
poplatek za úřední ověření listiny 30 Kč/1 stránka

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam zřízených organizací

 • Příspěvková organizace:
  Mateřská škola Šošůvka, okres Blansko, příspěvková organizace
  Šošůvka 186, 679 13 p. Sloup v Mor. krasu, IČ 75021757
 • Organizační složka obce:
  Obecní knihovna Šošůvka, okres Blansko
  Šošůvka 187, 679 13 p. Sloup v Mor. krasu Work time: 0.058 s | © 2018 Obec Šošůvka | Webmaster